Doprava po ČR od 67 Kč, nad 699 Kč ZDARMA

Kvalita

Říká se, že základem kvality je poctivost. My tomuto heslu věříme, proto se jím řídíme. Vybíráme to nejlepší. Je to jednoduchý, dobře fungující přístup.

 

1. Nákup bylinek

Bylinky jsou nám dodávány v papírových pytlech. Každá zásilka bylin je asanována, což je zcela běžný proces nutný k tomu, aby se předešlo znehodnocení surovin hmyzem. Asanace však neprobíhá chemickou cestou, jak je to běžné. Proces je čistě přírodní - vhodný i pro BIO kvalitu - pouze na bázi CO2 a vysokého tlaku. Netrpí tím chuť ani vzhled bylinek. 

2. Přejímka

Během přejímky provádíme kontrolu. Balení musí být nepoškozené. Z každého balení odebereme vzorky bylin. Kontrolujeme vzhled - barvu, čistotu a vůni. Díky nasbíraným zkušenostem kontrolorka posoudí zda kvalita odpovídá našim požadavkům. Pokud je zásilka v pořádku, jsou suroviny umístěny na sklad. Pokud ne, vrací se zpět dodavateli. 

3. Laboratorní testy

Na straně dodavatele i na straně naší, jakožto zpracovatele máme předpis pro laboratorní testy bylin. Rozbory mají široké spektrum záběru a slouží jako ujištění, že kvalita je v pořádku.

 

4. HACCP

Od počátku máme zaveden HACCP - systém analýzy rizik a stanovení kritických bodů. Je nástroj pro předcházení rizik ohrožujících bezpečnost potravin. Asi nebudeme zbytečně zabředávat do podrobností, ty si každý, kdo bude mít zájem dohledá. Co je však důležité jsou přínosy, které tento systém s sebou nese: 

  • jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti
  • minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných výrobků
  • splnění legislativních požadavků na výrobce potravin
  • věrohodné potvrzení funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému nezávislou třetí stranou
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

 

5. SZPI

Jakožto výrobce potravin, jsme kontrolováni (min. jedenkrát ročně - bez ohlášení) ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Jakožto výrobce musíme prokázat jednoznačnou zpětnou dohledatelnost každého výrobku, etikety výrobků musí obsahovat všechny předepsané informace, v provozu musí být příkladně čisto, dodržovány zásady hygieny, plány úklidů a řada dalších požadavků, které vyplývají ze zákona pro výrobce potravin.

 

6. BIOKONT

Provádí inspekci a certifikaci BIO. Je jednou ze tří společností v ČR, které jsou pověřeny Ministerstvem zemědělství k této činnosti. Certifikací jsme úspěšně prošli již v roce 2018. Od té doby probíhají pravidelné inspekce (min. jedenkrát ročně). Je kontrolováno, zda každý produkt, který je označený BIO, byl certifikován jako nový ekologický výrobek. Dále jsou kontrolovány etikety výrobku, zda splňují všechny požadavky označení BIO. Je nutné předložit kompletní evidenci o dodavatelích BIO potravin včetně certifikátů. A celou řadu dalších požadavků, které vyplývají ze standardů BIO.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.