Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhá soutěž: „Každý měsíc soutěžíme o balení čajů v hodnotě 500Kč. Chcete se zúčastnit?“, provozovaná na webu www.bylinca.cz.

Obecné pojmy

 • Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.bylinca.cz: BYLINCA, s.r.o, Lidická 3574/3, 690 02 Břeclav, IČO: 06266495.
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která se registruje do soutěže a souhlasí s odběrem novinek zadáním své e-mailové adresy a křestního jména. Zároveň se dotyčný soutěžící může z tohoto odběru kdykoli odhlásit.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme náhodné vylosování pomocí náhodného algoritmu a následné kontaktování výherců.
 • Výherce 1. místa je soutěžící, který je vylosován náhodným algoritmem a získává jedinečný slevový kód v hodnotě 500 Kč pro výběr své výhry. (Tento kód je platný po dobu 30 dnů od odeslání výherního emailu.)
 • Výherce 2. místa je soutěžící, který nebyl náhodným vylosováním vybrán a získává slevový kód v hodnotě 100 Kč na nákup na našich webových stránkách.

 

Pravidla soutěže 

 • Účast v soutěži na webu pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře ze stránky provozovatele tlačítkem „Zúčastnit se a odebírat novinky“.
 • Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Účastnit soutěže se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
 • Soutěž probíhá po celý rok v měsíčních intervalech. Soutěžící se může zapojit do soutěže kdykoli v průběhu daného měsíce.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, který je náhodným algoritmem vylosován ze všech soutěžících. 
 • Výherce soutěže je vždy kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od data ukončení soutěže.
 • Výhru, v hodnotě 500 Kč si výherce sám vybere na našich webových stránkách eshopu tím, že použije jedinečný slevový kód v hodnotě 500Kč, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu. Výhra dle jeho výběru mu bude doručena buď prostřednictvím PPL, nebo Zásilkovny. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 10 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
 • Výherce bere na vědomí, že při převzetí výhry od přepravce ji na místě zkontroluje a její případně poškození oznámí ihned přepravci, a následně i nám. Na pozdější reklamace vzniklé při přepravě nebude brán zřetel. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Výherci 1. místa je výhra doručena zcela zdarma.
 • Výherci 2. místa je částka pro dopravu zdarma od 849 Kč s DPH prostřednictvím Zásilkovny počítána dle hodnoty nákupu po zadání slevového kódu ve výši 100 Kč.
 • Výherci 2. místa mohou tento slevový kód uplatnit při nákupu od 600 Kč s DPH.

 

Pořadatel

 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. 
 • Pořadatel odešle výhru prostřednictvím přepravní služby na adresu, kterou výherce následně uvede. Osobní převzetí není možné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.
   

Soutěžící

 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou v uživatelském účtu soutěžícího. Soutěžící není povinen na tento e-mail reagovat.
 • Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany soutěžícího (např. dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené přepravní společností na výdejním místě), je přepravce oprávněn ukončit pokusy o doručení a navrátí balíček zpět odesílateli a v případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce. 
 • Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-mailu, je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu pořadatele.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

  

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na webu www.bylinca.cz.

 

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1.1.2021.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.